17 nov. bijeenkomst Parkeermonitor Den Bosch: Brabantse gemeenten

Datum: dinsdag 17 november
Tijd: 12:00 -14:30 uur (incl. inlooplunch)
Locatie: Seats2meet – Stationsplein 161 5211 BP ‘s-Hertogenbosch.

Seats2meet bevindt zich in de stationshal van Centraal Station ’s Hertogenbosch. Wanneer u op het station bent loopt u richting het centrum van de stad; aan uw rechterzijde vindt u dan (tussen HEMA en Bruna in) de ingang met deurbel van Seats2meet.

Parkeeradviesbureau_Spark-parkeren_bijeenkomst_Parkeermonitor

Aanleiding
Begin dit jaar heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch de Parkeermonitor in gebruik genomen. Bij de afdeling Stadstoezicht bestond al enige tijd de behoefte om de samenstelling van de rapportage over parkeren minder arbeidsintensief te maken en om de kwaliteit van de informatie te verbeteren. Na een uitgebreide afweging heeft ‘s-Hertogenbosch gekozen voor de Parkeermonitor.

Doel van de Parkeermonitor
De Parkeermonitor levert periodiek gestructureerde informatie over het betaald parkeren en het areaal aan betaalde parkeerplaatsen. De informatie is bestemd voor verantwoording aan management en bestuur, voor beleidsstudies, voor de eigen bedrijfsvoering en als ondersteuning bij de financiële verantwoording van inkomsten uit parkeren.

Waarom deze bijeenkomst?
De bijeenkomst is een initiatief van Spark met medewerking van Stadstoezicht ’s-Hertogenbosch. De Parkeermonitor bleek een belangrijke verbetering in de informatievoorziening. Stadstoezicht en Spark willen dat graag met u delen. U krijgt antwoord op vragen als:

• Wat zijn de ervaringen van Stadstoezicht met de parkeermonitor?
• Hoe gebruikt men de informatie en wat levert het op?
• Hoe verliep de implementatie?
• Welke nieuwe inzichten heeft deze opgeleverd en hoe heeft Spark die verwerkt?

Programma
12.00 – 12.30 Inloop met broodje

12.30 – 13.00 Wat is de parkeermonitor en hoe werkt het? (Eric Stuyfzand)
• De structuur
• Welke data gebruiken we
• Hoe komt de data erin
• Hoe zorgen we dat de gegevens kloppen

13.00 – 13.30 De parkeermonitor in ‘s-Hertogenbosch (Angelique Breukel / Henny van der Elst)
• De afweging bij de keuze voor de parkeermonitor
• Het implementatietraject
• De gebruikservaringen

13.30 – 14.30
• Vragen en discussie
• Hoe verzamelen andere gemeenten hun gegevens van parkeren?
• Aan welke informatie is behoefte?

Aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden.

Extra: rondleiding parkeergarage Sint Jan
Voor geïnteresseerden verzorgt Stadstoezicht vanaf 14.30 uur een rondleiding in de onlangs geopende parkeergarage Sint Jan. Bij de aanmelding voor de lunchbijeenkomst kunt u dit aangeven.

We kijken ernaar uit u bij deze lunchbijeenkomst Parkeermonitor te verwelkomen.