Berekent uw parkeerautomaat het juiste tarief?

Bij het controleren van de geldstromen wordt nagegaan of het bij de parkeerautomaat betaalde geld volledig en juist ontvangen wordt. In ieder geval de contante geldstroom en in steeds grotere mate ook de girale. Indien er sprake is van onvolledige inkomsten, liggen procedures klaar om dit op en aan te pakken. Maar berekent de automaat wel het juiste tarief? Wordt dit geconstateerd? Liggen daar ook de procedures voor klaar?

Foto: Spark

Foto: Spark

Parkeertarieven wijzigen, parkeerzones wijzigen, automaten verplaatsen of worden vervangen, het aantal betaalmogelijkheden neemt toe, steeds vaker wordt tariefdifferentiatie toegepast etc. Genoeg redenen om te controleren of het tarief wel correct wordt berekend.

De hoeveelheid beschikbare parkeerinformatie neemt elke dag toe. Moderne apparatuur registreert waar en hoe lang mensen staan, en hoeveel en waarmee ze betalen. U bezit deze informatie. Om uit deze enorme hoeveelheid parkeerdata eenvoudig en direct antwoord te krijgen op al uw vragen ten aanzien van uw parkeerproduct, heeft Spark de Parkeermonitor ontwikkeld.

Een waardevol onderdeel van de Parkeermonitor, is de automatische controle van de tarief instellingen voor het straatparkeren. Deze controle vindt plaats door op GPS basis na te gaan in welke tariefzone een automaat zich bevindt. Aan de hand van de tariefzone en het parkeerbeleid wordt nagegaan welk tarief, betaaltijden en maximaal dagtarief daar zouden moeten gelden. Door hier de individuele parkeertransacties bij te zoeken is het mogelijk de tarieven en instellingen na te rekenen per automaat en per mobiele zone. Inmiddels is al gebleken dat straatautomaten na een reset (automatisch) teruggezet worden op een ouder tarief, dat mobiele zones een verkeerd tarief in rekening brengen en er zelfs verschillen kunnen ontstaan tussen verschillende mobiele providers ondanks dat een gemeente aangesloten is bij het SHPV.

Bij parkeergarages moet weer rekening worden gehouden met hele andere controle tools, maar ook hier zijn verschillende instelling- en programmeerfouten gevonden.

De Parkeermonitor staat inmiddels aan het begin van verschillende procedures om ervoor te zorgen dat er proactief gestuurd kan worden, onjuiste tarieven worden hersteld, inkomstenderving wordt beperkt tot een minimum en klachten van uw parkeerbezoekers worden voorkomen.

Meer weten over de Parkeermonitor? Stuur mij een mailtje via markriemslag@spark-parkeren.nl of bel 070-3177005 voor meer informatie.

Mark Riemslag – productmanager Parkeermonitor