Artikel: ‘Meten is weten met parkeermonitor’

Spark_parkeren_Meten_is_weten_met_parkeermonitor_2015

Lees hieronder ons artikel ‘Meten is weten met parkeermonitor’, gepubliceerd in het magazine Parkeer24:

Artikel 'Meten is weten met parkeermonitor'

‘Meten is weten met parkeermonitor’

De slimme stad. Er wordt genoeg over geschreven en gesproken. Gelukkig bestaan er experts die kunnen definiëren welke factoren hiervoor bepalend zijn. Dit levert beleidsdoelstellingen en geeft richting aan beleid, specifiek parkeerbeleid, voor zowel auto als fiets. Om vast te kunnen stellen of we met beleid op de goede weg zijn om ons doel te bereiken, kunnen we beschikbare gegevens gebruiken. Dat klinkt eenvoudig. En dat is het ook.

door Rob Ebbing (Spark)

Parkeermonitor
De beschikbaarheid en slim gebruik van data zorgt ook voor parkeren voor verbetering. En het mooie is: deze data zijn grotendeels al beschikbaar. Elke gemeente beschikt over een veelheid aan gegevens over allerlei vormen van parkeren, mogelijkheden tot parkeren, parkeerbeleid en de handhaving hiervan. De parkeerdata zijn opgeslagen in allerlei specifieke voor de ondersteuning van het proces ingerichte systemen. De veelheid aan systemen en gegevenssets maken het onoverzichtelijk en het vertalen naar stuurinformatie complex, arbeidsintensief en foutgevoelig.

Om het vergaren van stuurinformatie op het terrein van parkeren te vereenvoudigen, eenduidig te maken en te zorgen dat deze informatie voortdurend beschikbaar is, is het noodzakelijk om een centrale database, een Parkeermonitor, te realiseren. Een Parkeermonitor die begrijpelijke rapportages samenstelt. Een toegankelijke en laagdrempelige tool waarmee je in één oogopslag in een uniform overzicht ziet hoe een parkeerproduct presteert. Betrouwbare managementinformatie afgestemd op je eigen situatie. Zodat je niet alleen de data bezit, maar ook over de relevante informatie kunt beschikken. En aan de hand van deze specifieke informatie de effecten van het beleid kunt monitoren. Meten is immers weten. Maar waar begin je?

Afbeelding_Spark_parkeren_artikel_Meten_is_weten_met_parkeermonitor_2015

Informatie ligt voor het oprapen
Over het gebruik van de parkeerruimte in en rond aantrekkelijke bestemmingen worden flink wat gegevens bijgehouden. Zo worden parkeertransacties automatisch geregistreerd in een parkeersysteem en wordt het gebruik van fietsplekken ook steeds vaker in beeld gebracht. De combinatie en interpretatie van beschikbare gegevens is in de meeste gemeenten nog erg beperkt. Natuurlijk, de inkomsten worden bijgehouden en soms ook het aantal parkeerders, maar niet veel meer dan dat. Terwijl het logisch is om met die gegevens veel meer te doen. Hier dient zich een prachtige mogelijkheid aan om ‘de klant’ beter te gaan leren kennen.

Kansen benutten
Inmiddels kan het verzamelen en analyseren van data veel efficiënter dan voorheen. En ook nog eens betrouwbaarder. Er liggen volop kansen om beschikbare data gestructureerd te verzamelen, te analyseren en vervolgens te presenteren. Het begint al bij het bijhouden van het parkeerareaal. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er, voor wie zijn ze bestemd, waar liggen ze, welk parkeertarief hoort daarbij en in welke mate zijn ze bezet. Inmiddels krijgen gemeenten dit op een gestructureerde en toegankelijke wijze in beeld. GPS coördinaten zijn beschikbaar, geografische ondergronden ook. Een kwestie van informatie bij elkaar brengen.

Spark_parkeren_artikel_Meten_is_weten_met_Parkeermonitor_screenshotttt

Dynamisch
Het is van belang de informatie uit de Parkeermonitor continue te blijven toetsen aan het doel van het parkeerbeleid: het realiseren van de (eigen) Slimme Stad. Een stad is immers dynamisch en altijd in beweging. Op deze manier kan er bij nieuwe informatie uit de monitor direct gereageerd en geanticipeerd worden.

Spark biedt inmiddels tien jaar haar Parkeermonitor aan als Data Analytics as a Service (Daas). Hiermee verzorgt zij voor de beschikbare data uit diverse verschillende gegevensbronnen het ETL-proces en het laden van het datawarehouse. Uit het datawarehouse worden relevante standaard rapportages samengesteld en kunnen via de rapportagegenerator actuele maatwerkrapportages gemaakt worden.