Analyse parkeerbehoefte en ontwerptoets Buitenhof

VORM Ontwikkeling ontwikkelt als onderdeel van het project Buitenhof te Delft een onderscheidend wooncomplex dat voornamelijk zal bestaan uit kleine studio’s bestemd voor young professionals. De bewoners kunnen gebruik maken van een uitgebreid pakket aan collectieve voorzieningen en diensten, waaronder elektrische deelfietsen en elektrische deelauto’s.

Spark heeft geadviseerd bij de benodigde parkeerbehoefte, waarbij rekening is gehouden met het relatief lage autobezit onder de young professionals en de ruimte die de omgeving biedt om de parkeerbehoefte te faciliteren. Een parkeerdrukonderzoek in de omgeving maakte deel uit van de opdracht.

Voor het geval na ingebruikname van het complex blijkt dat het feitelijke autobezit toch hoger is, is een aantal beheersmaatregelen opgesteld, waarbij een uitbreiding van de parkeercapaciteit tot de mogelijkheden behoort. Op die manier wordt rekening gehouden met de te verwachten parkeerbehoefte, maar is het ook mogelijk om overlast voor de omgeving te voorkomen als de parkeerbehoefte toch hoger blijkt dan is voorzien.

Aanvullend heeft Spark een ontwerptoets opgesteld op basis van de eisen uit NEN 2443 en geadviseerd bij het optimaliseren van het ontwerp.