28 maart 2019 | Laatste cursus ‘Anders kijken naar parkeernormen’

In samenwerking met Acquire Publishing, uitgever van onder meer PARKEER24 en Verkeerskunde, hebben wij de cursus ‘Anders kijken naar parkeernormen’ ontwikkeld. 

Vanwege aanhoudende belangstelling wordt deze opnieuw georganiseerd op 28 maart 2019.

Wat houdt het in?
De economie trekt aan en daarmee ook de bouw. Daar hoort ook een realistische en goed onderbouwde parkeeropgave bij. Maar hoe kom je tot een goede parkeeropgave wanneer je ook rekening moet houden met de nieuwste ontwikkelingen en de komende nieuwe omgevingswet?

In deze training van een dag bieden wij u inzicht in de methodiek van parkeernormering. En de vertaling naar de gemeentelijke praktijk van het komen tot een parkeereis die recht doet aan de bestaande parkeerdruk en mee kan bewegen met toekomstige ontwikkelingen. Wij reiken u instrumenten aan en oefenen met de toepassing gebaseerd op concrete praktijkvraagstukken. De cursus wordt verzorgd door vakprofessionals met een duidelijke visie aangaande parkeernormen.

Voor wie?
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor de gemeenteambtenaar die voor diverse, uitdagende (woning-)bouwopgaves wordt gesteld. Ook medewerkers van adviesbureaus en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Informatie
Wilt u meer weten over parkeernormen, de mogelijkheden en de ontwikkeling binnen dit vakgebied? Dan is deze cursus misschien interessant voor u. De website www.parkeernormen-anderskijken.nl geeft meer informatie. 

Aanmelden
Inmiddels is deze succesvolle cursus vier keer georganiseerd. Vanwege aanhoudende belangstelling, organiseert Acquire Publishing in samenwerking met Spark nog eenmaal deze eendaagse cursus Parkeernormen op donderdag 28 maart in Utrecht.

U kunt zich aanmelden voor deze laatste cursusdatum via deze link.