Parkeeroplossingen voor 'Luchthavens'

View

Schiphol: Mind your Plek

Een ingrijpende verandering bij Schiphol is de aanstaande bouw van een nieuwe pier en terminal en het opheffen van P2 per 1 oktober. De overgang naar de nieuwe situatie vraagt vergaande aanpassingen in het functioneren van Schiphol. Spark ondersteunt hierbij.

View

Massastudie P2 Schiphol

Schiphol is op zoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van parkeercapaciteit die (een deel van) P2 kan vervangen.

View

Europese aanbesteding parkeerbeheer Schiphol

Op basis van het in 2009 uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden van outsourcing, heeft de directie van Schiphol besloten om een marktpartij te selecteren voor het operationele beheer van de parkeervoorzieningen.