Parkeerbarometer op maat

Heb ik voldoende parkeerplaatsen?
De ontwikkeling van ons mobiliteitsgedrag maakt dat de parkeerbehoefte de afgelopen jaren is veranderd. Vraag en aanbod van parkeerplaatsen blijkt niet goed op elkaar afgestemd. En dat kost geld. Eerst benutten, dan bouwen is het credo. Maar geldt dat ook voor uw gemeente? Hiervoor is inzicht nodig. En dat begint bij (uw) parkeerdata.

Hoe ‘goed’ doet uw gemeente het?
Welke trend laat uw data zien in vergelijking met andere gemeenten? Loopt deze gelijk aan de landelijke trend of wijkt deze af? Inzicht hierin biedt u handvatten om bepaalde keuzes te maken ten aanzien van parkeerbeleid.

Wat levert de Parkeerbarometer op maat u op?
• inzicht in uw parkeergegevens
• benchmarken met andere (vergelijkbare) gemeenten
• als eerste op de hoogte van trends en ontwikkelingen

Voor wie?
Alle gemeenten.

Hoe lever ik mijn data aan?
Via een eenvoudig format, dat wij u aanbieden. Uiteraard waarborgen wij de privacy van uw gegevens en stemmen wij in nauw overleg de verwerking van de data met u af.

Tarieven
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Media
Publicaties van de onderzoeksresultaten van de Parkeerbarometer:

Aanmelden
Inmiddels gingen ruim 30 gemeenten u voor. Ook uw gemeente aanmelden voor de Parkeerbarometer op maat? Mail naar parkeerbarometer@spark-parkeren.nl. Of bel Mark Riemslag op 070-3177005 voor meer informatie.

Informatie
Wilt u meer informatie over de Parkeerbarometer op maat?
Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw naam *

Uw e-mail *

Uw telefoonnummer *


Ja, ik wil graag meer informatie over de Parkeerbarometer-op-maat; neem vrijblijvend contact met mij op.

Vul de code in en klik op verzenden:captcha