Bezoek Spark stand 14 – Parkeervak 17 & 18 april 2019

Spark neemt deel aan de Parkeervak op woensdag 17 & donderdag 18 april in de Brabanthallen in Den Bosch. Bezoek onze Spark ‘livingroom’ stand 14 in Hal 7 en kom alles te weten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van parkeren en mobiliteit!

Maatwerk en parkeerkencijfers. Gaat dat samen?

Het CROW heeft parkeerkencijfers opgesteld voor een globale bepaling van het benodigde aantal parkeerplaatsen bij (her)ontwikkelingen. Daarbij stelt zij dat deze cijfers nooit zijn ontwikkeld om als norm te dienen, maar om een orde van grootte uit te rekenen. Kunnen de CROW-parkeerkencijfers toch een rol spelen bij de bepaling van de parkeerbehoefte van specifieke locaties?

Doe mee met de Parkeerbarometer 2019!

Ook in 2019 heeft Spark de ambitie om trends en ontwikkelingen inzichtelijk te maken aan de hand van parkeerdata over parkeervoorzieningen in binnensteden, die beschikbaar worden gesteld door gemeenten. Doe ook mee met de Parkeerbarometer!

28 maart 2019 | Laatste cursus ‘Anders kijken naar parkeernormen’

Laatste kans om de eendaagse cursus Parkeernormen te volgen: 28 maart 2019. Een cursus waarin u in één dag wordt bijgepraat (en -gespijkerd) over parkeerbehoefte, parkeernormen en -eisen, het juridisch kader waarin we moeten werken en de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen binnen de mobiliteitsmarkt en daarmee van invloed zijn op parkeren.

Column: verkiezen jongeren MaaS boven eigen auto?

Een ontwikkelaar die het oneens is met de ‘hoge’ parkeernormen die de gemeente eist. Een gemeente die stug vast ‘moet’ houden aan haar parkeernormen, ondanks de duurzame en milieuvriendelijke ambities. Als parkeeradviseur ziet collega Michel Houtkamp deze dilemma’s vaak voorbij komen, waarbij er één argument steevast naar voren komt: de jongere generatie heeft geen behoefte meer aan een eigen auto, zij heeft behoefte aan mobiliteit! Is hiermee de generatie “MaaS” ontstaan?

Wat worden de trends in 2019?

Wat kunnen we in 2019 verwachten op het gebied van parkeren en mobiliteit? Collega Ed van Savooyen geeft zijn visie in het Trendboek Mobiliteit 2019 van Acquire Publishing.

Twee mooie dagen! Op de Vakbeurs Mobiliteit 2018

Het zit er weer op! Op de Vakbeurs Mobiliteit 2018 in Houten twee volle dagen van kennis uitwisselen, inspiratie opdoen, bijpraten met bekende gezichten en ontmoeten van nieuwe bezoekers.