Waarom gebruiken we niet elke parkeerplaats?

Dat er in veel steden en dorpen plekken zijn met schaarse ruimte voor parkeren hoeft geen betoog. Om parkeren toch enigszins beheersbaar te houden is er parkeerbeleid en zijn er parkeernormen. Vaak vinden we in dergelijk beleid een grens van 85% parkeerdruk benoemd waarboven andere regels gelden. Waarom verdedigen we in parkeerbeleid zo vaak halsstarrig 15% overcapaciteit?

Vlog #Fietsparkeren: Hoe geef je de fiets de plek die hij verdient?

Als we fietsgebruik willen stimuleren vraagt dit om meer dan alleen mooie fietspaden. Goede fietsparkeervoorzieningen zijn net zo belangrijk. Dit lijkt vanzelfsprekend, toch zien we in de praktijk regelmatig anders: Hoe geef je de fiets de plek die hij verdient? Bekijk onze fietsvlog!

Bollard of camera: kiezen voor veilig winkelen in de binnenstad

Bollards of pollers worden ze genoemd. Zijn ze nog wel van deze tijd? Kan niet worden volstaan met camera’s en handhaving op afstand? In dit artikel neemt collega Arie je mee in het afwegingskader dat Spark bij de gemeente Oss heeft gehanteerd om te komen tot de vervanging van de bestaande fysieke afsluitingen met een nieuw systeem van dynamische afsluitingen.

Column: Parkeren en participatie

Bij verschillende adviestrajecten voor gemeenten waar ik bij betrokken ben geweest, heb ik kennis gemaakt met participatie. Avonden waarop mijn collega’s en ik met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gingen over ons vakgebied: parkeren. Tijdens deze avonden vielen mij (als Young Professional) een aantal zaken op.

Vlog #Fietsparkeren: Hoe pak je de verrommeling aan in je stad?

Steeds meer mensen fietsen. Dat is mooi. Maar al die fietsen moet je wel ergens kwijt. Dat zie je goed als je door de stad loopt en moet uitwijken voor fout geparkeerde fietsen. Hoe pak je de verrommeling aan in je stad? Bekijk onze fietsvlog!

Onderschat het fietsparkeren niet!

We gebruiken steeds vaker de fiets. Geweldig! En fietsparkeren krijgt steeds meer aandacht. Ook geweldig! Maar het fietsparkeervraagstuk is veel meer dan alleen de aanpak van de situatie rond bijvoorbeeld treinstations. We hebben nog flink wat stappen te zetten. Lees het heel artikel.

Column: Zijn er duurzame alternatieven voor de elektrisch aangedreven auto?

De periode van fossiele brandstoffen lijkt op zijn eind, de elektrische mobiliteit lijkt het stokje over te nemen. Dit is in ieder geval wat de media en politici ons vertellen. Maar is de elektrisch aangedreven auto de enige weg vooruit of zijn er duurzame alternatieven? Lees de column van onze young professional Michel Houtkamp.

Spark partner Fietscongres op 20 juni!

Op donderdag 20 juni 2019 vindt het Nationaal Fietscongres plaats in fietsstad Houten. Als partner van dit congres heet Spark je welkom bij het partnerpoint; ontmoet ons hier en laat je informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van fietsparkeren.