#Parkeernormen: Wat als het toch misgaat?

De gemeente heeft een belangrijke taak heeft om de ideeën van de ontwikkelaar te borgen. En ondanks de goede borging kan het misgaan: wie is er aan zet? Bekijk onze vlog #Parkeernormen: Wat als het toch misgaat?

Welkom stagiair Max Glasbeek!

Het Spark team wordt tijdelijk versterkt door stagiair Max Glasbeek. Max doet onderzoek naar het optimaliseren van de managementinformatie, waarbij specifieke kengetallen van parkeergarages centraal staan. Welkom Max!

4 oktober en 15 november 2018 | Cursus ‘Anders kijken naar parkeernormen’

Nieuwe data voor de eendaagse cursus Parkeernormen: 4 oktober en 15 november 2018. Een cursus waarin u in één dag wordt bijgepraat (en -gespijkerd) over parkeerbehoefte, parkeernormen en -eisen, het juridisch kader waarin we moeten werken en de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen binnen de mobiliteitsmarkt en daarmee van invloed zijn op parkeren.

#Parkeernormen: Kun je de ontwikkelaar vertrouwen?

De ontwikkelaar komt met innovatieve ideeën om minder parkeerplaatsen aan te leggen, maar hoe zorg en borg je als gemeente, dat het ook zo werkt zoals het bedoeld is? Bekijk onze vlog #Parkeernormen: Kun je de ontwikkelaar vertrouwen?

#Parkeernormen: Bezoekersnorm van 0,3?

Is het écht noodzakelijk om uit te gaan van 1 parkeerplaats per 3 woningen voor bezoek? Bekijk onze vlog #Parkeernormen: Bezoekersnorm van 0,3?

Parkeerdata: van profiel naar prognose | Weer meer autobezoekers in binnenstad

Iedere parkeergarage genereert data. Op steeds grotere schaal wordt deze data verzameld door gemeenten. Maar wat kun je er mee? In hoeverre kun je deze inzichten gebruiken om beleidsvragen te beantwoorden, beleid te maken of tijdig bij te sturen? In deze special gaan we in op het gebruik van parkeerdata.

Parkeerbarometer 2018: Weer meer autobezoekers in binnenstad

Voor het vijfde jaar op rij parkeren meer auto’s in de binnenstad. 2017 laat een stijging van 4% zien ten opzichte van 2016. Hiermee constateert de Parkeerbarometer dat de stijgende trend in het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen zich voortzet. De aantrekkingskracht van steden neemt toe, ook voor autobezoekers, zo blijkt.

Persbericht: Weer meer autobezoekers in binnenstad

In de periode 2013-2017 is het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen in totaal met ruim 22% gestegen. Deze ontwikkeling blijkt uit de Parkeerbarometer, een onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus UPT) naar het gebruik van parkeerplaatsen in 27 binnensteden.

Even voorstellen!

Sinds kort heeft Spark communicatie en marketing versterking: Marije Kerlen. Zij stelt zich graag even voor.