Vlog #Fietsparkeren: Hoe organiseer je het beheer van je stalling?

In eerdere vlogs hebben we tools besproken om fietsparkeerbeleid te ontwikkelen om fietsverrommeling in de stad aan te pakken. En hoe je met goede fietsparkeervoorzieningen de fiets de plek geeft die hij verdient. Maar hoe organiseer je het beheer van je (fietsen)stalling, zodat fietsers er graag parkeren?

Placemaking & Mobiliteit | 11 oktober 2019

Op 11 oktober 2019 organiseert Spark samen met NEVAP het event Placemaking & Mobiliteit – Innovatie op Locatie Utrecht Science Park voor vastgoedmanagers en gemeenten. Parkeervoorzieningen zijn een bijzonder soort vastgoed: Wat doen goede parkeerfaciliteiten voor jouw vastgoedportefeuille en welke invloed heb je daarop als eigenaar en/of beheerder? Hoe speel je in op een veranderde mobiliteitsbehoefte? Meld je aan!

Column: Marktconform bestaat niet

Er zijn van die begrippen die iedereen kent en waarvan niemand zich afvraagt wat de exacte definitie van dat woord is. Marktconform is er zo een. Wat gebeurt er dan als dit begrip wordt gebruikt in een context waar de vrije marktwerking niet per definitie opgaat?

Onderzoek: Hoe dring je het autobezit in een nieuwbouwwijk terug?

Titia van Dam, student Milieu- en Maatschappijwetenschappen, onderzocht voor de gemeente Nijmegen welke factoren van belang zijn om het autobezit, in de nog te bouwen wijk Vossenpels Noord, terug te dringen. Zij was te gast bij Spark om haar onderzoek te presenteren.

Waarom gebruiken we niet elke parkeerplaats?

Dat er in veel steden en dorpen plekken zijn met schaarse ruimte voor parkeren hoeft geen betoog. Om parkeren toch enigszins beheersbaar te houden is er parkeerbeleid en zijn er parkeernormen. Vaak vinden we in dergelijk beleid een grens van 85% parkeerdruk benoemd waarboven andere regels gelden. Waarom verdedigen we in parkeerbeleid zo vaak halsstarrig 15% overcapaciteit?

Vlog #Fietsparkeren: Hoe geef je de fiets de plek die hij verdient?

Als we fietsgebruik willen stimuleren vraagt dit om meer dan alleen mooie fietspaden. Goede fietsparkeervoorzieningen zijn net zo belangrijk. Dit lijkt vanzelfsprekend, toch zien we in de praktijk regelmatig anders: Hoe geef je de fiets de plek die hij verdient? Bekijk onze fietsvlog!