Column: Marktconform bestaat niet

Er zijn van die begrippen die iedereen kent en waarvan niemand zich afvraagt wat de exacte definitie van dat woord is. Marktconform is er zo een. Wat gebeurt er dan als dit begrip wordt gebruikt in een context waar de vrije marktwerking niet per definitie opgaat?

Onderzoek: Hoe dring je het autobezit in een nieuwbouwwijk terug?

Titia van Dam, student Milieu- en Maatschappijwetenschappen, onderzocht voor de gemeente Nijmegen welke factoren van belang zijn om het autobezit, in de nog te bouwen wijk Vossenpels Noord, terug te dringen. Zij was te gast bij Spark om haar onderzoek te presenteren.

Placemaking & Mobiliteit | 11 oktober 2019

Op 11 oktober 2019 organiseert Spark samen met NEVAP het event Placemaking & Mobiliteit – Innovatie op Locatie Utrecht Science Park voor vastgoedmanagers en gemeenten. Parkeervoorzieningen zijn een bijzonder soort vastgoed: Wat doen goede parkeerfaciliteiten voor jouw vastgoedportefeuille en welke invloed heb je daarop als eigenaar en/of beheerder? Hoe speel je in op een veranderde mobiliteitsbehoefte? Meld je aan!

Waarom gebruiken we niet elke parkeerplaats?

Dat er in veel steden en dorpen plekken zijn met schaarse ruimte voor parkeren hoeft geen betoog. Om parkeren toch enigszins beheersbaar te houden is er parkeerbeleid en zijn er parkeernormen. Vaak vinden we in dergelijk beleid een grens van 85% parkeerdruk benoemd waarboven andere regels gelden. Waarom verdedigen we in parkeerbeleid zo vaak halsstarrig 15% overcapaciteit?

Vlog #Fietsparkeren: Hoe geef je de fiets de plek die hij verdient?

Als we fietsgebruik willen stimuleren vraagt dit om meer dan alleen mooie fietspaden. Goede fietsparkeervoorzieningen zijn net zo belangrijk. Dit lijkt vanzelfsprekend, toch zien we in de praktijk regelmatig anders: Hoe geef je de fiets de plek die hij verdient? Bekijk onze fietsvlog!

Bollard of camera: kiezen voor veilig winkelen in de binnenstad

Bollards of pollers worden ze genoemd. Zijn ze nog wel van deze tijd? Kan niet worden volstaan met camera’s en handhaving op afstand? In dit artikel neemt collega Arie je mee in het afwegingskader dat Spark bij de gemeente Oss heeft gehanteerd om te komen tot de vervanging van de bestaande fysieke afsluitingen met een nieuw systeem van dynamische afsluitingen.

Column: Parkeren en participatie

Bij verschillende adviestrajecten voor gemeenten waar ik bij betrokken ben geweest, heb ik kennis gemaakt met participatie. Avonden waarop mijn collega’s en ik met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gingen over ons vakgebied: parkeren. Tijdens deze avonden vielen mij (als Young Professional) een aantal zaken op.

Vlog #Fietsparkeren: Hoe pak je de verrommeling aan in je stad?

Steeds meer mensen fietsen. Dat is mooi. Maar al die fietsen moet je wel ergens kwijt. Dat zie je goed als je door de stad loopt en moet uitwijken voor fout geparkeerde fietsen. Hoe pak je de verrommeling aan in je stad? Bekijk onze fietsvlog!