Blog: (ver) weg met die elektrische laadpaal!

Mijn buurman profiteert handig van de trend van de afgelopen jaren, waarin we de mooiste plekken van het parkeerterrein of de -garage als laadplaatsen hebben ingericht. Begrijpelijk: als het bijzonder is dat je laadplaatsen hebt, dan wil je ze in het zicht. Op een plek nabij de ingang van de bestemming.

Nieuwe parkeerkencijfers CROW: Wat is er gewijzigd?

Op 1 november 2018 heeft het CROW de aangepaste parkeerkencijfers gepresenteerd. Deze kencijfers vormen de basis voor veel gemeentelijke Nota’s Parkeernormen en voor bepalingen van de parkeerbehoefte door onder meer ontwikkelaars en adviesbureaus. Wat is er gewijzigd ten opzichte van de versie uit 2013?

#Parkeernormen: Wat als het toch misgaat?

De gemeente heeft een belangrijke taak heeft om de ideeën van de ontwikkelaar te borgen. En ondanks de goede borging kan het misgaan: wie is er aan zet? Bekijk onze vlog #Parkeernormen: Wat als het toch misgaat?

Welkom stagiair Max Glasbeek!

Het Spark team wordt tijdelijk versterkt door stagiair Max Glasbeek. Max doet onderzoek naar het optimaliseren van de managementinformatie, waarbij specifieke kengetallen van parkeergarages centraal staan. Welkom Max!

4 oktober en 15 november 2018 | Cursus ‘Anders kijken naar parkeernormen’

Nieuwe data voor de eendaagse cursus Parkeernormen: 4 oktober en 15 november 2018. Een cursus waarin u in één dag wordt bijgepraat (en -gespijkerd) over parkeerbehoefte, parkeernormen en -eisen, het juridisch kader waarin we moeten werken en de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen binnen de mobiliteitsmarkt en daarmee van invloed zijn op parkeren.

#Parkeernormen: Kun je de ontwikkelaar vertrouwen?

De ontwikkelaar komt met innovatieve ideeën om minder parkeerplaatsen aan te leggen, maar hoe zorg en borg je als gemeente, dat het ook zo werkt zoals het bedoeld is? Bekijk onze vlog #Parkeernormen: Kun je de ontwikkelaar vertrouwen?

#Parkeernormen: Bezoekersnorm van 0,3?

Is het écht noodzakelijk om uit te gaan van 1 parkeerplaats per 3 woningen voor bezoek? Bekijk onze vlog #Parkeernormen: Bezoekersnorm van 0,3?

Parkeerdata: van profiel naar prognose | Weer meer autobezoekers in binnenstad

Iedere parkeergarage genereert data. Op steeds grotere schaal wordt deze data verzameld door gemeenten. Maar wat kun je er mee? In hoeverre kun je deze inzichten gebruiken om beleidsvragen te beantwoorden, beleid te maken of tijdig bij te sturen? In deze special gaan we in op het gebruik van parkeerdata.