Column: Zijn er duurzame alternatieven voor de elektrisch aangedreven auto?

De periode van fossiele brandstoffen lijkt op zijn eind, de elektrische mobiliteit lijkt het stokje over te nemen. Dit is in ieder geval wat de media en politici ons vertellen. Maar is de elektrisch aangedreven auto de enige weg vooruit of zijn er duurzame alternatieven? Lees de column van onze young professional Michel Houtkamp.

Spark partner Fietscongres op 20 juni!

Op donderdag 20 juni 2019 vindt het Nationaal Fietscongres plaats in fietsstad Houten. Als partner van dit congres heet Spark je welkom bij het partnerpoint; ontmoet ons hier en laat je informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van fietsparkeren.

Blog: Parkeerexploitatie en de Wet Markt en Overheid

Binnen het gemeentelijk parkeerbeleid is ruimte voor private partijen voor eigendom en exploitatie van parkeervoorzieningen. Omdat aan parkeerruimte in een parkeergarage meer kosten zijn verbonden dan langs de openbare weg, is hier een niet weg te nemen ongelijkheid. Lees verder.

Dat was ‘t dan: de Parkeervak 2019!

Op woensdag 17 en donderdag 18 april heeft Spark deelgenomen aan de Parkeervak 2019 in de Brabanthallen in Den Bosch. Een korte terugblik!

Differentiëren in parkeertarieven?

Is het een goede ontwikkeling dat elektrische auto’s vanaf 2021 korting krijgen op parkeertarieven? Voor het parkeerpanel van PARKEER24 reageert collega Erwin van Hout, specialist Elektrisch laden en parkeren, op deze stelling en geeft hij zijn visie. 

Column: Motorfiets parkeren: een vak apart?

Vanuit historisch oogpunt draait het reguleren van parkeren vaak om het parkeren van de auto. De afgelopen jaren is hier de fiets uit noodzaak aan toegevoegd. Het parkeren van een vervoermiddel lijkt pas serieus te worden genomen, als het eigenlijk al te laat is. Geldt dit ook voor de motorfiets?

Bezoek Spark stand 14 – Parkeervak 17 & 18 april 2019

Spark neemt deel aan de Parkeervak op woensdag 17 & donderdag 18 april in de Brabanthallen in Den Bosch. Bezoek onze Spark ‘livingroom’ stand 14 in Hal 7 en kom alles te weten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van parkeren en mobiliteit!

Maatwerk en parkeerkencijfers. Gaat dat samen?

Het CROW heeft parkeerkencijfers opgesteld voor een globale bepaling van het benodigde aantal parkeerplaatsen bij (her)ontwikkelingen. Daarbij stelt zij dat deze cijfers nooit zijn ontwikkeld om als norm te dienen, maar om een orde van grootte uit te rekenen. Kunnen de CROW-parkeerkencijfers toch een rol spelen bij de bepaling van de parkeerbehoefte van specifieke locaties?

Doe mee met de Parkeerbarometer 2019!

Ook in 2019 heeft Spark de ambitie om trends en ontwikkelingen inzichtelijk te maken aan de hand van parkeerdata over parkeervoorzieningen in binnensteden, die beschikbaar worden gesteld door gemeenten. Doe ook mee met de Parkeerbarometer!