Even voorstellen!

Sinds kort heeft Spark versterking in het team van adviseurs: Suzanne!

Parkeerbarometer 2019: Parkeerbeleid doet ertoe

De trend van verschuiving van straat naar parkeergarage zet nog steeds door. Het marktaandeel van de parkeergarages in de parkeerproductie was in 2018 43% en is in 2019 opgelopen naar 57%. Deze ontwikkeling blijkt uit de Parkeerbarometer, een onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam naar het gebruik van parkeerplaatsen in 26 binnensteden.

Checklist ‘Parkeren in de 1,5-metersamenleving’

Spark heeft een checklist opgesteld, die voor beleidsmakers en beheerders van parkeerlocaties als afwegingskader kan dienen bij het nemen van korte termijn maatregelen. Bekijk de checklist voor 1.Fietsenstallingen, 2.Straatparkeren auto en fiets, 3.Parkeergarages.

Meer actueel