#Parkeernormen: Wat als het toch misgaat?

De gemeente heeft een belangrijke taak heeft om de ideeën van de ontwikkelaar te borgen. En ondanks de goede borging kan het misgaan: wie is er aan zet? Bekijk onze vlog #Parkeernormen: Wat als het toch misgaat?

Welkom stagiair Max Glasbeek!

Het Spark team wordt tijdelijk versterkt door stagiair Max Glasbeek. Max doet onderzoek naar het optimaliseren van de managementinformatie, waarbij specifieke kengetallen van parkeergarages centraal staan. Welkom Max!

4 oktober en 15 november 2018 | Cursus ‘Anders kijken naar parkeernormen’

Nieuwe data voor de eendaagse cursus Parkeernormen: 4 oktober en 15 november 2018. Een cursus waarin u in één dag wordt bijgepraat (en -gespijkerd) over parkeerbehoefte, parkeernormen en -eisen, het juridisch kader waarin we moeten werken en de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen binnen de mobiliteitsmarkt en daarmee van invloed zijn op parkeren.

#Parkeernormen: Kun je de ontwikkelaar vertrouwen?

De ontwikkelaar komt met innovatieve ideeën om minder parkeerplaatsen aan te leggen, maar hoe zorg en borg je als gemeente, dat het ook zo werkt zoals het bedoeld is? Bekijk onze vlog #Parkeernormen: Kun je de ontwikkelaar vertrouwen?

Meer actueel