Even voorstellen!

Sinds kort hebben wij versterking van ons adviesteam: Ward Wedman.

Afstudeeronderzoek ‘De parkeernorm die past bij de parkeervraag’.

Er is veel discussie over de huidige totstandkoming van de parkeernorm, omdat deze vaak niet aansluit bij de daadwerkelijke parkeervraag. Tijdens deze afstudeerstage onderzoek ik de mogelijkheden voor een betere totstandkoming van de parkeernorm voor nieuwbouwprojecten.

Artikel | Parkeerbeleid bij de tijd in Roermond

Parkeren vormt een belangrijke sleutel binnen de ambities van een gemeente. Het faciliteren van de woningbouwopgave, stappen zetten naar een mobiliteitstransitie én de kwaliteit verbeteren van de openbare ruimte. Om grip te krijgen op het gebruik van die schaarse openbare ruimte is integraal parkeerbeleid noodzakelijk, met parkeerregulering als een belangrijk sturend instrument.

Artikel | Trends in 2023

“We willen met parkeren bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Door slimme parkeeroplossingen ontstaat er ruimte voor groen, ruimte om te ontmoeten en ruimte om te recreëren. Daarmee een stad waar de gezondheid en het welzijn van de mens centraal staan”, stelt collega Stan van de Hulsbeek, manager Strategie en Marketing. Lees meer over onze toekomstvisie in Trends 2023.

Kennisgeving overlijden Eric Stuyfzand

Geschokt en diepgeraakt zijn we door het plotselinge overlijden van onze collega Eric Stuyfzand. Als medeoprichter en partner van Spark verliezen we in hem een zeer gewaardeerde, betrokken en deskundige collega.

Meer actueel