Artikel | Parkeerbeleid bij de tijd in Roermond

Parkeren vormt een belangrijke sleutel binnen de ambities van een gemeente. Het faciliteren van de woningbouwopgave, stappen zetten naar een mobiliteitstransitie én de kwaliteit verbeteren van de openbare ruimte. Om grip te krijgen op het gebruik van die schaarse openbare ruimte is integraal parkeerbeleid noodzakelijk, met parkeerregulering als een belangrijk sturend instrument.

Artikel | Trends in 2023

“We willen met parkeren bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Door slimme parkeeroplossingen ontstaat er ruimte voor groen, ruimte om te ontmoeten en ruimte om te recreëren. Daarmee een stad waar de gezondheid en het welzijn van de mens centraal staan”, stelt collega Stan van de Hulsbeek, manager Strategie en Marketing. Lees meer over onze toekomstvisie in Trends 2023.

Kennisgeving overlijden Eric Stuyfzand

Geschokt en diepgeraakt zijn we door het plotselinge overlijden van onze collega Eric Stuyfzand. Als medeoprichter en partner van Spark verliezen we in hem een zeer gewaardeerde, betrokken en deskundige collega.

Artikel | De Stationstuinen: meer ruimte door slimmer parkeren

Met het oog op een duurzame toekomst staat Barendrecht met de huidige woningbouwopgave voor een flinke uitdaging. Met ontwikkeling De Stationstuinen bouwt zij aan een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Een groene, gezonde leefomgeving die goed bereikbaar is met duurzame vervoerswijzen. Dit vraagt om slimme keuzes voor parkeren.

Even voorstellen!

Wij zijn blij met de versterking van ons adviesteam en heten graag onze nieuwe collega Jeroen Wijsman welkom. Jeroen stelt zich graag even voor.

Meer actueel