Kennisgeving overlijden Eric Stuyfzand

Geschokt en diepgeraakt zijn we door het plotselinge overlijden van onze collega Eric Stuyfzand. Als medeoprichter en partner van Spark verliezen we in hem een zeer gewaardeerde, betrokken en deskundige collega.

Artikel | De Stationstuinen: meer ruimte door slimmer parkeren

Met het oog op een duurzame toekomst staat Barendrecht met de huidige woningbouwopgave voor een flinke uitdaging. Met ontwikkeling De Stationstuinen bouwt zij aan een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Een groene, gezonde leefomgeving die goed bereikbaar is met duurzame vervoerswijzen. Dit vraagt om slimme keuzes voor parkeren.

Even voorstellen!

Wij zijn blij met de versterking van ons adviesteam en heten graag onze nieuwe collega Jeroen Wijsman welkom. Jeroen stelt zich graag even voor.

Artikel | Met gereguleerd parkeren houd je grip op het gebruik van de openbare ruimte

De komende jaren worden in Nederland duizenden woningen gebouwd. Bewoners van deze nieuwe woningen hebben allemaal een mobiliteitsbehoefte. Met behulp van de parkeernorm kun je een inschatting maken van de aard en omvang van deze parkeervraag. Deze inschatting brengt een risico met zich mee. Wat moet je doen als de werkelijke vraag naar parkeerplaatsen groter blijkt te zijn dan het aantal aangelegde parkeerplaatsen?

Meer actueel