Voorlopig geen btw op straatparkeren

Een tijdje gelden berichtten we over de vraag of straatparkeren onderhevig moet zijn aan btw. De aanleiding was een tweetal zaken waarin een belastingplichtige had geëist dat in de naheffingsaanslag een btw bedrag zou moeten zijn gespecificeerd. De advocaat generaal stelde eerder in haar advies dat hier grond voor is. Afgelopen vrijdag 23 maart 2018, was er uitspraak van de Hoge Raad.

Terugblik op ‘Innovatie in parkeerexploitatie’

Op 20 maart jl. vond het event 'Innovatie in parkeerexploitatie' - Parkeergarage Lammermarkt' plaats in Leiden. We kijken terug op een bijzondere middag, georganiseerd samen met NEVAP. Bekijk de foto's!

Succesvolle parkeernormencursus krijgt reprise: 28 juni

"Eindelijk een cursus waar ik écht wat aan heb', was een reactie na de eerste cursusdag ‘Anders kijken naar parkeernormen’ op 8 maart. Vanwege het succes en de tevreden cursisten, wordt de eendaagse cursus twee keer herhaald.

26 april en 17 mei 2018 | Cursus ‘Anders kijken naar parkeernormen’

Nieuwe data voor de eendaagse cursus Parkeernormen: 26 april en 17 mei 2018. Een cursus waarin u in één dag wordt bijgepraat (en -gespijkerd) over parkeerbehoefte, parkeernormen en -eisen, het juridisch kader waarin we moeten werken en de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen binnen de mobiliteitsmarkt en daarmee van invloed zijn op parkeren.