Oh oh Den Haag, mooie stad met flexibele normen

"Gemeenten: gooi de CROW-kengetallen in de prullenbak". Dat was een insteek die te horen was op een discussiemiddag over verdichten, vergroenen én parkeren georganiseerd door Platform STAD in Den Haag: hoe moet Den Haag de opgave gaan vormgeven om binnen de grenzen van de stad fors in te breiden en toch geen groter parkeerprobleem te veroorzaken? Spark was er bij.

Straatparkeren duurder door btw heffing?

Op 5 september jl. publiceerde de advocaat-generaal zijn advies over de vraag of gemeenten btw over straatparkeren moeten rekenen. De zaak is in beweging gezet door een ondernemer die een btw factuur wilde ontvangen voor een naheffingsaanslag. Het advies is schokkend: het aanbieden van straatparkeren is btw belast. Lees verder.

EPA – parallel sessie Spark: anders toepassen van parkeernormen?

Van 20 tot 22 september vindt het 18e EPA Congress and Exhibition plaats in Rotterdam. Op donderdag 21 september vanaf 11:00 uur gaat collega Jan-Joost bij de parallel sessie Parkeerbeleid dieper in op het anders toepassen van parkeernormen. Volg deze sessie!

Even voorstellen!

Per 1 juli jl. verwelkomt Spark een nieuwe collega: Michel Houtkamp. Michel stelt zich graag even voor.

‘Bij een aantrekkelijke stad hoort goede bereikbaarheid’

De resultaten van de Parkeerbarometer zijn bekend: het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen stijgt voor het tweede jaar op rij. Alleen de kleine gemeenten laten nog steeds een daling zien van bijna 3%. Wat betekenen deze cijfers voor de retailsector? Harry Bijl, innovator en inspirator bij INretail, geeft zijn visie.

Terugblik & inzichten Parkeerbarometer symposium

Op 1 juni jl. organiseerde Spark samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam het Parkeerbarometer symposium, exclusief voor gemeenten. Graag blikken we met foto's terug op deze middag in Rotterdam en delen we de opgedane inzichten.

Ontwerpopdracht fiets-parkeeroplossing 3VWO Technasium

Toen Spark in het kader van haar 10e verjaardag een prijsvraag uitschreef voor studenten, kreeg het Goois Lyceum in Bussum daar lucht van. Resultaat: een door Spark geformuleerde opdracht voor het vak Onderzoek & Ontwerp voor 3VWO leerlingen die de stroming Technasium volgen.