8 maart 2018 | Cursus ‘Anders kijken naar parkeernormen’

Een cursus waarin u in één dag wordt bijgepraat (en -gespijkerd) over parkeerbehoefte, parkeernormen en -eisen, het juridisch kader waarin we moeten werken en de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen binnen de mobiliteitsmarkt en daarmee van invloed zijn op parkeren.

Trends 2018

Wat kunnen we in 2018 verwachten op het gebied van parkeren en mobiliteit? Collega Ed van Savooyen geeft zijn visie in het Trendboek 2018 van Acquire Publishing.

De adoptie van mobiel parkeren

Annemiek van der Sluijs (master Business Information Management) deed onderzoek naar het effect van de adoptie van mobiel parkeren op parkeergedrag. Het onderzoek geeft inzicht in een aantal belangrijke trends voor parkeren in stedelijke gebieden.

Even voorstellen!

Per 1 november verwelkomt Spark een nieuwe collega: Edwin van der Gracht. Edwin stelt zich graag even voor.

De parkeernorm: over en uit!

Bekijk het filmpje van collega Ed van Savooyen over de parkeernorm! Op woensdag 22 november verzorgt hij van 13:00 – 13:45 uur op het hoofdpodium van de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren de presentatie ‘De parkeernorm: over en uit!’.