Voorlopig geen btw op straatparkeren

Een tijdje gelden berichtten we over de vraag of straatparkeren onderhevig moet zijn aan btw. De aanleiding was een tweetal zaken waarin een belastingplichtige had geëist dat in de naheffingsaanslag een btw bedrag zou moeten zijn gespecificeerd. De advocaat generaal stelde eerder in haar advies dat hier grond voor is. Afgelopen vrijdag 23 maart 2018, was er uitspraak van de Hoge Raad.

Terugblik op ‘Innovatie in parkeerexploitatie’

Op 20 maart jl. vond het event 'Innovatie in parkeerexploitatie' - Parkeergarage Lammermarkt' plaats in Leiden. We kijken terug op een bijzondere middag, georganiseerd samen met NEVAP. Bekijk de foto's!

Meer actueel