Klein bedrag? Contant mag!

Pinnen is hot. Niet meer weg te denken in de huidige samenleving. Al onze aankopen kunnen we pinnen, zelfs ons parkeerbonnetje pinnen we. Duidelijk - uit gebruikscijfers - is dat een pinterminal in een parkeerautomaat aansluit bij de wens van de klant. Maar wat kost dat pinnen nu eigenlijk?

Even voorstellen!

Per 1 juli jl. verwelkomt Spark een nieuwe collega: Michael Fousert! Michael stelt zich graag even voor.

Berekent uw parkeerautomaat het juiste tarief?

Bij het controleren van de geldstromen wordt nagegaan of het bij de parkeerautomaat betaalde geld volledig en juist ontvangen wordt. Maar berekent de automaat wel het juiste tarief? Wordt dit geconstateerd?

Meer actueel