De prijselasticiteit van parkeren

Betaald parkeren is een onderwerp waarover de meningen verdeeld zijn. Het is belangrijk een balans te vinden tussen de tarieven en het aantal parkeerders om auto’s, die je als beleidsmaker niet in het gebied wilt hebben, het gebied te laten mijden. Tegelijkertijd moet iedereen die met de auto ‘móet’ komen, ook met de auto kúnnen komen en bereid zijn het tarief te betalen. Hier komt het begrip ‘prijselasticiteit’ om de hoek kijken.

Trends 2017: Parkeerdata en het betalen voor parkeren

Het verzamelen en ontsluiten van parkeerdata en het betalen voor parkeren zijn de voornaamste thema’s de komende jaren, vindt Ed van Savooyen, partner bij Spark. Van de data gaan we de komende jaren veel plezier krijgen, verwacht Van Savooyen. Bij het tweede thema wil hij het betaalvraagstuk en het reguleringsvraagstuk uit elkaar halen. Meer weten […]

Blog: Parkeernormen anno 2017, voortrekkersrol Amsterdam?

De parkeerbehoefte van de bewoners van woningen wordt veelal bepaald op basis van parkeer­normen die aanzienlijk hoger zijn dan het gemiddeld autobezit per huishouden volgens het CBS. Recent heeft Amsterdam de concept Nota Parkeernormen Auto uitgebracht, die aansluit op het werkelijke autobezit van haar bewoners.

BTW heffen over straatparkeren: zin of onzin?

Het heeft enkele weken geduurd, maar toen de uitspraak van de Arnhemse rechter doordrong, was het ook meteen nieuws. Een gemeente die via betalen parkeren reguleert, zou bezig zijn als ondernemer?

Meer actueel