Even voorstellen!

Per 1 juli jl. verwelkomt Spark een nieuwe collega: Michel Houtkamp. Michel stelt zich graag even voor.

‘Bij een aantrekkelijke stad hoort goede bereikbaarheid’

De resultaten van de Parkeerbarometer zijn bekend: het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen stijgt voor het tweede jaar op rij. Alleen de kleine gemeenten laten nog steeds een daling zien van bijna 3%. Wat betekenen deze cijfers voor de retailsector? Harry Bijl, innovator en inspirator bij INretail, geeft zijn visie.

Terugblik & inzichten Parkeerbarometer symposium

Op 1 juni jl. organiseerde Spark samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam het Parkeerbarometer symposium, exclusief voor gemeenten. Graag blikken we met foto's terug op deze middag in Rotterdam en delen we de opgedane inzichten.

Ontwerpopdracht fiets-parkeeroplossing 3VWO Technasium

Toen Spark in het kader van haar 10e verjaardag een prijsvraag uitschreef voor studenten, kreeg het Goois Lyceum in Bussum daar lucht van. Resultaat: een door Spark geformuleerde opdracht voor het vak Onderzoek & Ontwerp voor 3VWO leerlingen die de stroming Technasium volgen.

Meer actueel