De prijselasticiteit van parkeren

Betaald parkeren is een onderwerp waarover de meningen verdeeld zijn. Het is belangrijk een balans te vinden tussen de tarieven en het aantal parkeerders om auto’s, die je als beleidsmaker niet in het gebied wilt hebben, het gebied te laten mijden. Tegelijkertijd moet iedereen die met de auto ‘móet’ komen, ook met de auto kúnnen komen en bereid zijn het tarief te betalen. Hier komt het begrip ‘prijselasticiteit’ om de hoek kijken.

Blog: Parkeernormen anno 2017, voortrekkersrol Amsterdam?

De parkeerbehoefte van de bewoners van woningen wordt veelal bepaald op basis van parkeer­normen die aanzienlijk hoger zijn dan het gemiddeld autobezit per huishouden volgens het CBS. Recent heeft Amsterdam de concept Nota Parkeernormen Auto uitgebracht, die aansluit op het werkelijke autobezit van haar bewoners.

Meer actueel